May 14, 2021, Friday
३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार

देशभर विस प्रतिसत सडक कालोपत्रे

देशभर विस प्रतिसत सडक कालोपत्रे

नेपालमा करिब २० प्रतिशत सडक मात्र कालोपत्रे गरिएको छ । नेपालमा अहिले सम्म करिब ९१ हजार ५ सय ५५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । हालसम्म नेपालको निर्माण भएको सडक मध्य ५७ प्रतिशत भन्दा बढी धुलो र धुवा पाईन्छ । कच्ची सडक ५२ हजार ४ सय ७६ किलोमिटर रहेको छ र २३ प्रतिशत जति ग्राभेल भईसकेको छ । हालसम्म स्थानीयतहले ६० हजार १ सय ६२ किलोमिटर र केन्द्र सरकारले निर्माण गरेको ३१ हजार ३ सय ९३ किलोमिटर रहेको छ । समग्रमा केन्द्र सरकार भन्दा स्थानीयतहकाले बढि निर्माण गरेको देखिन्छ । करिब २८ हजार ७ सय ६९ किलोमिटरको निर्माण दुरी फरक छ । नेपालमा निर्माण भएका सडक मध्ये स्थानियतहकाले कुल ६० हजार १ सय ६२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ जसमध्य भौगोलिक अवस्थिति अनुसार पहाडमा ३२ हजार ९ सय किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । यो कुल स्थानीय सडकको ५४ दशमलव ६८ प्रतिशत हो । तराईमा १९ हजार २ सय ६० किलोमिटर र हिमाली क्षेत्रमा ८ हजार २ सय ६० किलोमिटर मात्र सडक निर्माण भएको छ । हिमाली क्षेत्रमा कुल स्थानीय सडकको १३ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र सडक रहेको छ । निर्माण भएको वा भईरहेको सडम मध्य ७१.३६ प्रतिशत सडक धुले छ । त्यस्तै २१.८५ प्रतिशत सडक ग्राभेल र कालोपत्रे सडक सबभन्दा न्यून छ । यसको अर्थ १ सय किलोमिटरमध्य झन्डै ७ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे भएको छ । त्यसैगरी केन्द्र सरकारले निर्माण गरेको सडक मध्य ४५ प्रतिशत जति कालोपत्रे भइसकेको छ भने ५५ प्रतिशत सडक धुले र ग्राभेल सडक रहेको छ । केन्द्र सरकारद्वारा ३० प्रतिशत सडक कच्ची छ भने २५ प्रतिशत जति सडक ग्राभेल रहेको छ ।